şartlar

Jaumo GmbH’nin online teklifinde kullanım için genel şartlar ve koşullar

Jaumo GmbH'nin online teklifinde kullanım için genel şartlar ve koşullar

Genel terimler

Çeviriden kaynaklanan herhangi bir sapma durumunda, Almanca versiyonda belirtilen formülasyon geçerli olacaktır.

Jaumo GmbH’nin Çevrimiçi Teklifi için Genel Kullanım Şartları Jaumo GmbH (bundan böyle JAUMO olarak anılacaktır), özellikle metin alışverişinde etkileşimli bir çevrimiçi iletişim platformu sağlayan mobil cihazlar (uygulamalar olarak adlandırılır) için yazılımlar kullanır. temelli mesajlar ve kullanıcı profillerinin sunumu. Burada, JAUMO, iletişim yönü kullanıcıların özel ilgi alanlarına karşılık gelen farklı uygulamaların kullanımına izin verir.

JAUMO, aşağıdaki özelliklere sahip ticari marka yasasıyla da korunabilecek, aşağıdaki alanlarda bilgi ve internet sayfalarının yanı sıra aşağıdaki uygulamaları sunmaktadır:

GÜZEL – lovelyapp.com
YOULOVE – youlove.it
Nihayet – getfinally.com
JOYRIDE – getjoyrideapp.com
DİSKO – disco.dating
SPICY – spicy.love

JAUMO’nun online teklifi yalnızca on sekiz (18) yaşına (üye veya kullanıcı) ulaşmış olan bireyler (Alman Medeni Kanunu’nun § 13’ünde tanımlanan tüketiciler (Bürgerliches Gesetzbuch – BGB)) içindir. Ticari veya profesyonel amaçlarla, özellikle herhangi bir biçimde (örneğin, haber yoluyla, vb.) Reklamın JAUMO’nun diğer kullanıcılarına gönderilmesine izin verilmemesi ve / veya kullanılması yasaktır.

1. Kullanım Koşulları

1.1 JAUMO’da bir kullanıcı olarak (kullanıcı tarafından bir kullanıcı hesabının oluşturulması) kayıt sırasında, kullanıcı bu genel kullanım koşullarının (bundan böyle “GTC” olarak anılacaktır) geçerliliğini kabul eder. Kullanıcı, istediği zaman GTC’nin hükümlerini ayrıntılı olarak not alma, yazdırma ve / veya kaydetme olanağına sahiptir.

Bu Hüküm ve Koşullarda ve / veya JAUMO’nun internet sayfalarında açıkça belirtilmediği sürece, bu Genel Hüküm ve Koşullar, JAUMO’nun tüm tekliflerinin, içeriğinin, işlevlerinin ve diğer hizmetlerinin (özet: uygulamalar) kullanımı için geçerli olacaktır.

2. Kayıt

2.1 Hizmetlerin kullanımının ön koşulu, kullanıcının kendi profilini ve aynı zamanda profilin metin açıklamalarını çoğaltan elektronik görüntü dosyalarını depolayabildiği bir kullanıcı profilinin oluşturulmasıdır. JAUMO’da bir kullanıcı olarak kayıt için bir gereksinim on sekizinci (18) yaşına ulaşıyor. JAUMO, kullanıcının yaşını uygun resmi evraklar temelinde kontrol etme hakkına sahiptir, ancak zorunlu değildir. Bir kullanıcı olarak kaydolmak, kullanıcının tüm zorunlu verileri doğru bir şekilde, JAUMO’nun bu amaçlar için sağladığı elektronik kayıt formuna girmesini gerektirir.

2.2 Kullanıcı yaşın üstündeyse, onsekizinci (18) yılını tamamlamış ve tamamen çalışabilir durumda olduğu durumda sigortalıdır.

3. Anlaşmanın kurulması

3.1 Kullanım sözleşmesini tamamlamak için, iletişim ağının uygulandığı JAUMO tarafından sunulan yazılımı kullanıcının (yani mobil) terminaline kurmak gerekir. Kullanım sözleşmesini tamamlamak için, kullanıcının yazılımın sağladığı yazılım aracılığıyla kişisini iletişim ağına kaydetmesi gerekir.

3.2 Kullanıcılar bir kullanım sözleşmesi imzalama hakkına sahip değildir. JAUMO nedenleri belirtmeden faydalanıcıyı reddedebilir. Böyle bir durumda, JAUMO ilgili kullanıcı tarafından kayıt formunda sağlanan verileri derhal siler.

4. Ücretsiz temel kullanım, ücretli servisler

4.1 Ücretsiz servis anlaşması, kayıtlı kullanıcıların JAUMO (temel kullanıcı) ‘nın temel işlevlerini, özellikle diğer kullanıcılara karşı erişim için amaçlanan verilerin (resim dosyaları / metin dosyaları) gösterimini ve örneğin başkalarıyla iletişim kurma olasılığını kullanmalarını sağlar. Bu amaçla JAUMO tarafından sağlanan (App) içindeki elektronik mesajlar ile kullanıcılar ve karşılıklı ilgi ile tanımak. JAUMO bu konuda hiçbir başarıya sahip değildir, ancak JAUMO’nun iletişim kurmasını sağlamak için yalnızca teknik hizmetlerin sağlanması. Herhangi bir evlilik veya eşleştirme herhangi bir şekilde açıkça sözleşme kapsamında değildir.

4.2 Temel işlevlerin ücretsiz kullanımına ek olarak, kayıtlı kullanıcılar ücret almak için JAUMO’dan ek hizmetler ve özellikler (özeti: hizmetler) talep etme olanağına sahiptir. Mevcut ek hizmetlerin niteliği, içeriği, kapsamı ve fiyatları JAUMO web sitesinde veya uygulamanın açıklaması içinde bulunabilir. Ödenecek ücretler, bir hizmetin zamana bağlı kullanımı (örneğin, günler, haftalar vb.) Veya diğer hizmet şekilleri için bir veya daha fazla hizmet için kredi olarak kullanmak üzere bir hizmetin tek veya birden fazla kullanımına hak kazanabilir. kullanın. Bu şartlar ve koşullara ek olarak, ilgili ödeme yöntemlerini de düzenleyen belirli bir işletim sistemi için yazılımın kullanılabilirliğini sağlayan ilgili sağlayıcının ek şartlar ve koşulları ücrete dayalı ek hizmetler için geçerlidir. . Kullanıcı, ücretli servis kullanımıyla sonuçlanan söz konusu hizmetleri talep etmeden önce ek koşulları kabul etmelidir. Geçerli ek şartlar herhangi bir sapma düzenlemesi içermediğinden, tüm ücretler sözleşmenin imzalanmasından kaynaklanacaktır.

4.3 JAUMO tarafından sunulan temel fonksiyonların içeriği ve kapsamı ve ek ücretli servisler, sürekli gelişim nedeniyle herhangi bir zamanda değiştirilebilir, kısıtlanabilir, uzatılabilir veya iptal edilebilir. Kullanıcılar daha sonra kısıtlanmış veya kesilmiş veya gelecekte ücretsiz kullanımı mümkün olan servisler için zaten bir ücret ödemişse, kullanıcı diğer ücretli servislere veya varsa geri ödemeye orantılı olarak kredi talep edebilir. Kullanıcının diğer iddiaları hariç tutulmuştur.

5. Sözleşme ilişkisinin iptali / feshi

5.1 Ücretsiz basit kullanıcı süresiz olarak çalışır ve kullanıcı tarafından herhangi bir zamanda, en basitçe ayarlardaki kullanıcı hesabını silerek, alternatif olarak e-posta (info@jaumo.com) veya yazıyla (JAUMO GmbH, Wehrstraße 46) sonlandırılabilir. , 73035 Göppingen, Almanya).

5.2 Ücretli kullanım koşullarının normal bir şekilde sona ermesi abonelik değilse hariçtir. Kullanıcı bir aboneliğe abone olursa, kullanıcının süresi sona erme tarihinden itibaren 24 saat içinde sona ermemesi koşuluyla seçilen süreye bağlı olarak bu otomatik olarak uzatılır. Ücretli kullanım ilişkilerinin sona ermesi, ücretsiz temel kullanımın varlığı ve temel fonksiyonların kullanımı üzerinde hiçbir etkiye sahip değildir. Temel kullanıcıyı sonlandırmak için kullanıcı istediği zaman madde 5.1’e göre istediği zaman silebilir veya iptal edebilir. Ödenecek kullanım koşullarının temel kullanımının sona ermesi ile.

Haklı sebeple bildirimde bulunmaksızın olağanüstü fesih hakkı etkilenmez ve yasal hükümlere tabidir.

6. Kullanıcı verilerini kontrol etme, engelleme, silme ve güvenlik altına alma

6.1 JAUMO, kullanıcılar tarafından belirlenen şart ve koşullara ve yasalara uygunluğunu kontrol etmek için veri ve içeriği kontrol etme ve söz konusu içeriği tamamen veya kısmen ihlal veya yasal ihlallerle veya yasal ihlallerle engelleme veya silme hakkına sahip olmakla birlikte zorunlu değildir. .

6.2 Kullanıcı, kullanıcının istediği veri yedeklemesine özen göstermelidir. JAUMO tarafından veri yedeklemesi sağlanmadı. JAUMO, verilerin kaybolması veya zarar görmesi durumunda, JAUMO tarafından sağlanan yazılımdaki (veritabanları dahil) kullanıcı verilerinin kurtarılmaması nedeniyle herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. JAUMO’nun sorumluluğu, özellikle kullanıcının kendi veri yedeklemelerini yapmamasından ve dolayısıyla kaybolan verilerin makul bir maliyette geri kazanılmasını sağlamaktan kaynaklanıyorsa, bu kapsam dışındadır.

7. Erişim verileri

7.1 Kullanıcı, erişim verilerini, özellikle şifresini gizli olarak ele alacak ve üçüncü şahıslara vermeyecek veya üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır. Erişim verileri, üçüncü taraflarca erişimden önce güvenli tutulmalıdır. Şifreler en az üç ayda bir düzenli olarak değiştirilmelidir.

7.2 Kullanıcının erişim verilerine, özellikle şifreler, üçüncü şahıslar tarafından erişilmesi veya başka şekilde kullanılması veya yayılması durumunda, JAUMO, ilgili kullanıcının profilini geçici olarak veya kalıcı olarak engelleme ve kullanıcı sözleşmesini bildirimde bulunmaksızın feshetme hakkına sahiptir.

7.3 Kullanıcı üçüncü bir tarafın erişim verilerini ve / veya profilini kullandığına inanmak için bir neden varsa, derhal JAUMO’yu metin biçiminde (mektup, faks, e-posta) bilgilendirir ve JAUMO mevcut tüm kanıtları sağlar.

7.4 Kullanıcı, erişim verilerinin, özellikle de şifrelerinin, üçüncü şahıslar tarafından kullanılması veya profili aracılığıyla yapılan işlem veya açıklamalardan yalnızca kendisi sorumludur. Kullanıcı, savunma talebini (yasal ve adli giderler) dahil olmak üzere üçüncü şahıslarla ilgili tüm taleplerden, ilk talep üzerine yasal oranlarda tazminat verecektir. Bu, kullanıcının sorumluluğunda değilse geçerli değildir. JAUMO’nun erişim verilerinin kaybedilmesi veya kötüye kullanılması yükümlülüğü hariç tutulmuştur.

8. Veri kullanımı ve Veri koruma

8.1 JAUMO, verilen rıza ve yasal hükümler kapsamında kişisel verileri toplar, işler ve kullanır (özellikle Alman TMG, BDSG Yasası). Açıkça onay verilmeksizin, JAUMO kişisel verileri yalnızca bu işlemin yürütülmesi, kullanılması ve gerekirse çözülmesi için gerekli olduğu ölçüde toplar ve kullanır.

8.2 Veri koruma beyannamesi, hangi verilerin hangi amaç için toplandığı, saklandığı ve işlendiği, hangi asgari verilerin yapılacağı, kullanıcı için ek isteğe bağlı verilerin nasıl sağlanabileceği ve kişisel verilerin güvenliğinin nasıl güvence altına alınabileceği hakkında bilgi sağlar. JAUMO. Ayrıca, veri koruma bildirimi veri korumayla ilgili teknik sorular hakkında bilgi sağlar (örneğin çerezler, günlük dosyaları vb.).

8.3 JAUMO, JAUMO’da kullanıcılar tarafından yayınlanan verilerin gönüllü olarak geniş bir kitleye sağlandığını açıkça belirtir.

8.4 JAUMO’nun güvenlik duvarları ve diğer koruyucu cihazlar tarafından sürekli güncellenmesine rağmen, İnternet üzerindeki verileri yetkisiz üçüncü taraf erişiminden (bilgisayar korsanları) korumak için mümkün olan en yüksek güvenlik standartları (özellikle tüm verilerin SSL şifrelemesi) kesinlikle imkansızdır. Bu nedenle JAUMO, üçüncü şahıslar tarafından yetkisiz kullanıcı verisi bilgisinden sorumlu değildir, ki bunlar saklanan verilere yetkisiz erişime karşı kullanılan koruma cihazlarını istemeden aşarak.

9. JAUMO'nun Sorumluluğu

9.1 JAUMO, kullanıcılar tarafından yayınlanan verilerin ve içeriklerin doğruluğu, eksiksizliği, güncelliği ve yasallığı konusunda hiçbir sorumluluk kabul etmemektedir. Bu yükümlülüğün hariç tutulması, özellikle söz konusu içerik üçüncü şahısların fikri mülkiyet haklarını (ticari marka hakları, telif hakları, vb.) Veya kişilik haklarını (örneğin, genel kişilik ilkeleri, kendi imajını vb.) İhlal ediyorsa geçerlidir. JAUMO, kullanıcılar tarafından başkalarının veya üçüncü şahısların yayınladığı içeriğin kötüye kullanılmasından sorumlu tutulamaz.

9.2 JAUMO, kullanıcılar tarafından JAUMO’ya gönderilen verileri ve içerikleri ön kontroller yoluyla kontrol etmez. JAUMO, bağlantılı üçüncü taraf İnternet sitelerinin içeriğini hiçbir şekilde etkilemez, önceden bir kontrol yapılmaz. JAUMO, üçüncü taraf kullanıcılarının içeriğini veya bağlantılı üçüncü taraf internet sitelerinin içeriğini sürekli olarak kontrol etmenin ne kadar mümkün olduğunu veya ne olacağını makul bir şekilde tahmin edemez.

9.3 JAUMO, kullanıcılar veya bağlı üçüncü şahıs sitelerinde yayınlanan içerikteki yasal ihlallerden haberdar olur olmaz, JAUMO, bu tür içerik ve / veya linkleri makul bir süre içinde kaldıracak ve aynı önlemek için gerekli tüm teknik ve personel önlemlerini alacaktır. gelecekte yasal ihlaller. Ek olarak, kullanıcı istek üzerine JAUMO’ya karşı talep üzerine tüm bilgileri vermekle yükümlüdür, özellikle de kullanıcının profilini ihlal eden içeriğin durdurulduğuna veya durdurulduğuna dair şikayeti kapsamlı bir şekilde ifade etmekle yükümlüdür. Kullanıcı açıkça yasal ihlallerin kaldırılmasında işbirliği yapmakla yükümlüdür.

9.4 Bu, JAUMO’nun veya onun vekili temsilcilerinin sorumluluğu kapsamında olmadığından, JAUMO, JAUMO’nun kesintisiz olarak kullanılabilirliği veya erişilebilirliği, teknik iletim gecikmeleri veya arızalarından ya da İnternet’in altyapılarının veya iletim yollarının doğru işlenmesinden sorumlu değildir. . JAUMO’nun kullanılabilirliğine yapılan kesintiler, bakım çalışmaları nedeniyle gerekli olduğu sürece, JAUMO’nun sorumluluğu hariç tutulmaktadır.

9.5 JAUMO, mücbir sebepler, savaş, terör ve doğal olaylardan veya JAUMO tarafından öngörülmeyen diğer olaylardan (örneğin; grev, lokavt, elektrik kesintileri, trafik kesintileri, kamu emirleri vb.) Kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

9.6 JAUMO, yasal hükümlere uygun olarak can, vücut veya sağlığa zarar vermekten kaynaklanan hasarlardan sorumludur. Aynısı, kasıtlı veya ağır ihmalden kaynaklanan hasarlar için de geçerlidir. Önemli bir sözleşme yükümlülüğünün ihmal edilmesi durumunda (kardinal yükümlülük), JAUMO’nun yükümlülüğü öngörülebilir, tipik olarak ortaya çıkan hasarın değiştirilmesi ile sınırlıdır. Ürün Sorumluluk Yasası kapsamındaki sorumluluk yukarıdaki düzenlemelerden etkilenmez. Ayrıca, JAUMO’nun başka bir yükümlülüğü hariç tutulmuştur.

9.7 Eğer JAUMO’nun sorumluluğu hariç tutulur veya sınırlanırsa, bu aynı zamanda JAUMO çalışanları, çalışanları, temsilcileri ve güvenilir temsilcileri için de geçerlidir.

10. Kullanıcının Garantileri

10.1 Kullanıcı, kayıt sırasında (zorunlu) ve daha sonra şahısındaki bilgisinin gerçeğe uygun olduğunu ve iletilen profil görüntüsünün veya diğer görüntü dosyalarının yalnızca kullanıcıyı temsil ettiğini garanti eder. Kullanıcı, yazılımda (uygulamada) yayınlanması için kullanılabilecek veya kullanılabilecek kullanıcı profilinde kullanılmak üzere ilettiği hiçbir görüntü dosyasının üçüncü şahıslar tarafından çoğaltılamayacağını garanti ve taahhüt eder.

10.2 Kullanıcı, belirlediği içeriğin herhangi bir yasal düzenlemeyi ihlal etmediğini garanti eder (örneğin, Alman StGB, TMG, BDSG, MDStV, basın yasaları, UWG, HWG, PAngV, JuSchG, vb.).

10.3 Kullanıcı, JAUMO’da kullanmak üzere hazırladığı tüm içeriğin (örneğin, profil, metinler, fotoğraflar, grafik dosyaları, linkler, markalar vb.) Üçüncü şahıslar tarafından korunmasını garanti eder (Örn. Kişilik) , ticari marka, telif hakları, vb.) mevcut değildir veya ihlal edilmez.

10.4 Kullanıcı, teknik olarak mükemmel durumun yanı sıra, oluşturduğu içeriğin ve JAUMO’nun virüs içermeyen doğasından, JAUMO’nun içerdiği hatalardan, virüslerden, solucanlardan, Truva atlarından vb. Kaynaklanan zararlardan sorumludur. belirlediği içerik. Verilerin zarar görmesinden kullanıcı sorumlu değilse bu geçerli değildir.

11. Kullanıcının sorumluluk ve yükümlülükleri

11.1 Kullanıcı, JAUMO’nun servislerini, sözleşmenin şartlarına göre özel amaçlar için kullanabilir. Kullanıcı, JAUMO’ya gönderdiği tüm içerikten tek başına sorumludur.

11.2 Kullanıcı, JAUMO’da yayınlanması için gerekli haklar saklı tutulduğu sürece, içeriği (özellikle herhangi bir biçimde metinler, fotoğraflar, resimler, semboller, semboller, vb.) JAUMO’ya ekleyebilir.

11.3 Kullanıcı, yalnızca özel iletişim amacıyla, JAUMO kullanıcılarına her türlü mesajı (mesaj vb.) Gönderebilir. Kullanıcı, açıklayıcı, saldırgan, taciz edici, küçük düşürücü, saldırgan, cinsiyetçi, ırkçı, aşırı politik, aşırı dini veya aşırı ideolojik ifadeler veya ifadenin göndericisini yanlış yönlendiren ifadelerden kaçınmalıdır. Kullanıcı, kendisine sunulan iletişim araçlarında sorumlu kullanımdan sorumludur.

11.4 Kullanıcının diğer kullanıcıların kişisel bilgilerini (örneğin, adlar, fotoğraflar, telefon ve faks numaraları, adres verileri, e-posta adresleri vb.) Veya diğer JAUMO kullanıcılarının kişisel mesajlarını (örn. Mesajlar vb.) Devretmesine izin verilmez. Verilerin önceden açıkça açık bir şekilde onaylanması veya üçüncü şahıslar tarafından erişilebilir hale getirilmesi.

11.5 Kullanıcı, JAUMO için kendi erişim verisi, kodlar veya herhangi bir seri numarası dahil olmak üzere herhangi bir JAUMO erişim verisine (özellikle şifreler) yayınlayamaz, değiştiremez veya başka türlü erişemez.

11.6 Kullanıcı, JAUMO’da yasadışı içeriğe sahip web sitelerine herhangi bir link yerleştiremez. Aynı şekilde, kullanıcıların, kullanıcı profilinde veya başka bir web sitesinde yazılım içinde herhangi bir ifade, saldırgan, taciz edici, hakaret içeren, saldırgan, cinsiyetçi, ırkçı, aşırı politik, aşırı dini veya aşırı ideolojik ifadeler yapmaları yasaktır.

11.7 Aşağıdaki içeriğin JAUMO’ya ayarlanması, forma bakılmaksızın (örneğin kendi profilinde, mesajlarında, vb.), Bu liste nihai olmadan kullanıcıya izin verilmez: Propaganda, Anayasal Kuruluşlar, Teşvik, yanıltıcı veya kimliğe bürünen içerik, şiddet, tehdit, insan onurunun ihlali, küçüklerin erotik temsilleri, pornografi, herhangi bir türden uyuşturucu, uyuşturucu veya yasadışı madde tanıtımı veya tanıtımı, ayrıca herhangi bir türden cezai içerik de yasaktır. yukarıdaki koşulları hicivli veya eleştiren içerik.

11.8 Kullanıcılar tarafından reklam verme – ne şekilde olursa olsun – özellikle, ancak özel olarak değil, ticari veya başka türlü şirket içerikli ilanların (reklam, personel alımı, zincir mektuplar, piramit programları, yarışmalar, piyangolar, bahis oyunları, kartopu sistemleri) , vb.) JAUMO’nun diğer kullanıcıları, diğer kullanıcıların kişisel verilerinin (özellikle isimler, fotoğraflar, telefon ve faks numaraları, adres verileri, e-posta adresleri vb.) her türlü ticari amaçla kullanılması. (özellikle reklam), yasaktır.

12. Elektronik saldırılar

JAUMO sunucularına / veritabanlarına / ağına veya bireysel kullanıcılara her türlü elektronik saldırı kesinlikle yasaktır. Herhangi bir elektronik saldırı sorumlu kullanıcının derhal dışlanmasına yol açacak (bildirimde bulunmadan olağanüstü fesih) ve medeni ve ceza hukukunda yasal olarak mümkün olduğu sürece kovuşturulacaktır. Elektronik saldırılar bu liste kesin olmadan geçerli olduğundan:

JAUMO’nun güvenlik engellerini aşmak, atlatmak veya başka şekilde devre dışı bırakmak için saldırıları ve girişimleri engelleme
Belirli kişisel mesajların diğer alıcıları için araya girme veya araya girme girişiminde bulunma
JAUMO veritabanlarındaki verilerin otomatik olarak okunması, kaydedilmesi, düzenlenmesi, değiştirilmesi veya iletilmesi için veya JAUMO’daki içeriğin otomatik olarak ayarlanması için bilgisayar programlarının (örneğin tarayıcı, örümcek, bot) kullanılması. Kendi profilinizde, mesajlarda vb.
Verilerin veya içeriğin, doğası veya doğası gereği (örneğin, hatalar, virüsler, solucanlar, Truva atları, vb.), Büyüklüğü veya çoğaltılması (örneğin, spam, posta bombaları, vb.), JAUMO’ya kasıtlı kullanım ve / veya yayılması, varlığı tehlikeye sokmak veya JAUMO veri merkezinin veya veri ağının veya JAUMO kullanıcılarının bilgisayarlarının ve programlarının işletilmesi.
JAUMO’nun sunucularına / veritabanlarına / ağlarına veya bireysel kullanıcılarına zararlı olabilecek ya da olması gereken bağlantıların, programların veya diğer prosedürlerin kasıtlı kullanımı
Kaba kuvvet saldırıları
Kimlik Avı

13. Bu hüküm ve koşulların ihlali durumunda yasal sonuçlar

13.1 Kullanıcı, bu Kullanım Koşulları’nın 10 ile 12 arasındaki maddelerinin bir veya daha fazla hükümlerini ihlal ederse, JAUMO, etkilenen içeriği engelleyebilir veya silebilir. Ciddi ihlallerde JAUMO, kullanım sözleşmesini bildirimde bulunmaksızın feshedebilir. Makul bir şekilde ücretli kullanımın etkili sebeplerinden dolayı herhangi bir ödeme yükümlülüğü bu durumda kalacaktır.

13.2 Kullanıcı JAUMO’yu tüm taleplerine, JAUMO’ya karşı üçüncü taraflara, yasal temsilcilerine ve / veya kullanıcının yasal düzenlemelere aykırı olması nedeniyle yerine getirme yardımlarına (örneğin, Alman StGB, TMG, BDSG, MDStV, basın yasaları, UWG, HWG) karşı tazmin etmelidir. (Örneğin, ticari markalar / telif hakları, vb. Gibi kişisel ve / veya fikri mülkiyet hakları) veya ilk talep üzerine gerekli yasal savunma (yasal oranlarda yasal ve adli maliyetler) dahil olmak üzere sözleşme yükümlülüklerine, güvencelere veya garantilere karşı. Kullanıcı, JAUMO’ya bu tür üçüncü taraf iddialarının savunulmasında bilgisinin en iyisini göstermesinde yardımcı olmak ve bu amaç için gerekli bilgileri ve / veya bilgileri sağlamakla yükümlüdür.

13.3 Diğer iddiaların iddia edilmesi (örn. Tazminat, ihmal vb.) Ve suç duyurusunun geri ödenmesi etkilenmedi.

14. Üçüncü tarafların dahil edilmesi

14.1 JAUMO, bu Anlaşma kapsamındaki hak ve yükümlülükleri, kullanıcılar için makul olması koşuluyla, üçüncü taraflara, özellikle de hizmetlerinin bir bölümünü veya hizmetlerinin tamamını sağlamak üzere üçüncü tarafları görevlendirmeye yetkilidir. ve kullanıcıları olumsuz yönde etkilemez, Özellikle hizmetlerin sağlanması ve JAUMO’nun diğer sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin kısıtlama olmaksızın yerine getirilmesi. Verilerin korunması etkilenmemiş kalacaktır.

14.2 Kullanıcı kullanım ilişkisinden tamamen veya kısmen hakları ve yükümlülükleri üçüncü kişilere devretme hakkına sahip değildir.

15. Şart ve koşulların değiştirilmesi

JAUMO, bu Genel Hüküm ve Koşulları, bu değişikliğin JAUMO’nun meşru çıkarları dahilinde olduğu ölçüde ve herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Özellikle yasal gereklilikleri yerine getirmek, iletişim platformuna (yazılım veya APP) yeni işlevleri entegre etmek veya şirket oryantasyonundaki veya süreçlerindeki değişiklikler nedeniyle değişiklik yapılması gerekiyorsa meşru bir ilgi alanıdır.

Değiştirilen koşullar, kullanıcılara yürürlüğe girmeden iki (2) hafta önce duyurulacak veya uygulamanın kullanımında veya öncesinde yazılım veya uygulama içinde gösterilecektir. Geçerlilik kullanıcısı alındıktan sonraki iki (2) hafta içinde değiştirilen koşullara itirazda bulunmazsa, değiştirilen koşullar kabul edilmiş sayılır. JAUMO kullanıcıyı e-postada veya değiştirilen koşulları içeren iki haftalık sürenin önemini içeren yazılım veya uygulama içinde ayrı ayrı bilgilendirir. Kullanıcı değiştirilen terimlerin geçerliliğini reddederse, kullanıcı veya JAUMO mevcut kullanım ilişkisini istediği zaman sonlandırabilir.

16. Bölünebilirlik maddesi

Bu Genel Hüküm ve Koşulların bireysel hükümleri uygulanamaz hale getirilemez veya uygulanamaz hale gelirse, Genel Hüküm ve Koşulların ve Kullanım Sözleşmesinin geçerliliği etkilenmez. Etkili olmayan ya da uygulanabilir olmayan hüküm, etkileri, akit tarafların etkisiz ya da uygulanabilir olmayan hükümleriyle takip ettiği ekonomik hedefe en yakın olan etkili ve uygulanabilir düzenlemeyle değiştirilecektir. Yukarıdaki hükümler, sözleşmenin eksik olduğunu kanıtlaması durumunda uygulanır.

versiyon 2017-02-16